Andel av ditt kjøp til valgt organisasjon

En andel av ditt kjøp går til en av interesseorganisasjonene i xxx. Hvert produkt har et eget valg med en liste av organisasjoner du kan velge å gi din andel til.

Andelen er xx% av hele bestillingen eks. mva.